ترجمه رسمی فوری

چنانچه متقاضی ترجمه حجم قابل توجهی مدارک را بصورت فوری درخواست نماید، طبق مقررات دارالترجمه بین 10% تا 20% بسته به مورد بابت حق فوریت محاسبه خواهد شد.

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده